NAJLEPŠÍ TEAMBUILDING NA SLOVENSKU?

Veľký vonkajší areál

Vodné plochy
a atrakcie

Veľká kapacita hotela

Veľké kongresové priestory

Veľká kapacita parkovísk